קְנֵיידֳלֶעךְ, לקרוא בעברית עם קִינְדֵּעל

read Hebrew books on the kindle

Hebrew ebooks are currently sold as epub files
When openening non-locked files (DRM) via the Amazon Kindle emulator it produces a mobi file that is readable on the kindle as is.
You can also convert the file using the command line tool KindleGen.
* do not transfer the files via whispernet

לקרוא ספרים דיגיטליים (ebook) בעברית על קינדל

כיום ניתן לרכוש ספרים דיגיטליים בעברית בפורמט epub, המתאים לקוראי ספרים אלקטרוניים, וטאבלטים למיניהם.
קובץ שאינו מוגן (DRM) ניתן לפתוח באימיולייטור של אמאזון קינדל והוא מייצר קובץ mobi שאפשר פשוט לקרוא אותו על הקינדל בסבבה.
ניתן לייצר את הקובץ לבד בעזרת כלי שורת פקודה KindleGen.
* אין להעביר את הקבצים בוויספרנט

test table of hebrew support

טבלת נסיונות תמיכה בעברית

Model
דגם
Generation
דור
Software
תכנה
Result
תוצאות
Comments
הערות
Kindle Paperwhite 5th Default pass
Kindle (D-Pad) 4th Default pass reversed menus in hebrew
Kindle Touch 4th Default pass recommended SW update
Keyboard 3rd SW update required pass SW update: KF8 support
… send me your model results: https://www.facebook.com/kneidlach.info
https://www.facebook.com/kneidlach.info :שלחו לי תוצאות על הדגם שלכם …
Kindle devices who support the KF8 format (including .mobi files) also support all languages (utf-8)
מכשירי קינדל התומכים בפורמט KF8 (כולל סוג קובץ mobi), מאפשרים קריאה בכל שפה (utf-8)

mendele helps you

מנדלי עוזרים לכם

mendele now converts ebooks for Kindle, as an experimental service for books purchased at their store. Including free books!

מנדלי מציעים המרת פורמט לקינדל כשירות נסיוני עבור ספרים שנרכשו אצלם. גם ספרים חינמיים!

visual manual

מדריך ויזואלי

1. Open the Amazon Kindle Previewer, then choose to open a file

1. פתח את תכנת התצוגה של קינדל, בחר לפתוח ספר

2. Pick your epub hebook

2. בחר את קובץ ה-epub שלך

3. Wait. Let the previewer do it's magic

3. תן לתכנה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות

4. The previewer will direct you to your new file

4. התכנה תכוון אותך לקובץ החדש

5. Put it on your Kindle
* do not transfer the files via whispernet

5. שים אותו על הקינדל שלך
* אין להעביר את הקבצים בוויספרנט

Not happy with your Hebrew fonts? Here's how you can install any font on your device:

 1. Add a new folder on the device root named "fonts"
 2. add fonts (ttf or otf files), families should be named like so:
  • FONTNAME-Regular
  • FONTNAME-Italic
  • FONTNAME-Bold
  • FONTNAME-ItalicBold
 3. add an empty file to your root folder named "USE_ALT_FONTS". no extension
 4. Reboot your device

* notice: the first Hebrew font you'll install will become system font for Hebrew

לא מרוצה מהגופנים בעברית? הנה דרך להתקין גופנים נוספים על המכשיר:

 1. הוסף לroot של המכשיר תיקייה בשם "fonts"
 2. הוסף פונטים (ttf או otf) במשפחות ע"פ הסכמה הבאה:
  • FONTNAME-Regular
  • FONTNAME-Italic
  • FONTNAME-Bold
  • FONTNAME-ItalicBold
 3. הוסף קובץ ריק לroot בשם "USE_ALT_FONTS". ללא סיומת
 4. אתחל את המכשיר

* שים לב: הפונט העברי הראשון שתתקין על המכשיר יהפוך להיות פונט מערכת לשפה העברית

Suggest Changes on Github